Gunanegara

Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
xxiv + 370hlm; 21cm
ISBN: 978-979-3999-35-7
Rp65.000,-